Slide 1

Slide 2

Llenguatge Grau Mitjà

grau-mitja

Són sis cursos,  estructurats seguint les directrius del Departament d’Ensenyament.

Assignatures

♪ Harmonia -Teoria
♪ Afinació
♪ Lectura
♪ Audició
♪ Anàlisi
♪ Improvisació
♪ Dictats
♪ Creativitat
♪ Contrapunt
♪ Història dela Música
♪ Formes Musicals
Les classes són 1 dia a la setmana, amb una durada de 1h. 45 mAl acabar aquests 6 cursos els alumnes tindran el diploma de Grau Mitjà d’Artmúsic i estaran preparats per realitzar la prova d’ingrés al ESMUC, per continuar amb el Superior, o realitzar l’examen de final de Grau del Trinity College i preparar la Diplomatura i la Llicenciatura.

Comments are closed.