Slide 1

Slide 2

Llenguatge Grau Elemental

grau-elemental

Són quatre cursos, estructurats seguint les directrius del Departament d’Ensenyament.

Assignatures

♪ Teoria
♪ Harmonia
♪ Afinac
♪ Lectura
♪ Audició
♪ Anàlisi
♪ Improvisació
♪ Dictat rítmic
♪ Dictat melòdic
♪ Dictat polifònic
♪ Creativitat

Les classes són 1 dia a la setmana, amb una durada de 1h.15 m.

Els alumnes d’aquests cursos poden assistir a una classe setmanal de Cant Coral optativa.

Al acabar aquests 4 cursos els alumnes tindran el Diploma de Grau Elemental d’Artmúsic i estaran preparats per, si volen, fer la prova d’accés al Conservatori, o, continuar amb els estudis de Grau Mitjà a Artmúsic.

Comments are closed.